ΦΕΚ 653/1984     (Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού & δημιουργία ζώνης παραλίας)

ΦΕΚ 396/1992     (Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του ΠΑΟΣΥΕΤ)

ΦΕΚ 1242/1993   (Κύρωση πινακίδων εφαρμογής & υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου)     

ΦΕΚ 59/1995       (Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης & ρυμοτομικού σχεδίου)