Διαχείριση της νήσου Καβαλιανής:

   Το νησί Καβαλιανή είναι ιδιοκτησίας του «Παραθεριστικού και Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εμπορικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε.» , διοικείται  και εκπροσωπείται νόμιμα μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της 1ης Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό & Εποπτικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε. συγκροτήθηκαν σε Σώμα και η σύνθεση τους είναι η εξής:

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

Πρόεδρος:                Καλαϊτζής  Ξάνθιππος 

Αντιπρόεδρος:         Κυριακούρος Τρύφων

Γεν. Γραμματέας:     Βορδώνη Χρυσούλα 

Ταμίας:                      Γκούμας Παναγιώτης

Μέλος:                       Παπατριανταφύλλου Σταματία

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος:                Μουτζαλιά  Όλγα

Μέλος:                       Βανταράκη Φρειδερίκη

Μέλος:                       Μοσχίδης Μόσχος-Στυλιανός