Επείγουσες Ενημερώσεις προς τα μέλη του           Συν/σμού

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1

Για όσους συνεταίρους - μεριδιούχους επιθυμούν να προβούν σε σύναψη οριστικών συμβολαίων άμεσα (για τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά δείτε εδώ), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοσχερής εξόφληση των οφειλών τους για να εκδώσει ο συνεταιρισμός την σχετική βεβαίωση εξόφλησης, η οποία προσαρτάται στο συμβόλαιο. Προϋπόθεση όμως από την πλευρά του συνεταιρισμού είναι να παραλάβει φορολογική ενημερότητα  και για να γίνει αυτό πρέπει να πληρώσουμε ποσοστό 30–50% των οφειλών του συνεταιρισμού προς της αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως του αν εμείς έχουμε προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων ή όχι.

Μετά από αίτηση μας αναμένουμε από την Δ.Ο.Υ. να μας απαντήσει για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2

Όσοι εκ των συνεταίρων δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα άμεσα, μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους υποβάλλοντας προς τούτο σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Συνεταιρισμού και να συνοδεύεται με κατάθεση προκαταβολής 10% επί του συνολικώς οφειλόμενου ποσού ή ποσού που αντιστοιχεί στην πρώτη εκ των 18 μηνιαίων δόσεων. Μέτα την απαραίτητη έγκριση της αίτησης ρύθμισης από το Δ.Σ. και την εξόφληση όλων των δόσεων θα μπορούν οι Συνεταίροι να προχωρήσουν στη σύναψη του συμβολαίου. Η εν λόγω διαδικασία είναι η μοναδική ενδεδειγμένη καθώς ο Συνεταιρισμός δεν δύναται να ζητήσει να περιληφθούν εντός των συμβολαίων άλλες εξασφαλιστικές ρήτρες (π.χ. παρακράτηση κυριότητας, διαλυτική αίρεση κτλ) καθώς το καταστατικό μας αναφέρει ρητά ότι, η μεταβίβαση της κυριότητας τον οικοπέδων προς τους συνεταίρους – μεριδιούχους, γίνεται μόνο μετά την εξόφληση του συνόλου των εκκρεμών οφειλών στα ταμεία του συνεταιρισμού.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3

 Για την διευκόλυνση των συνεταίρων – μεριδιούχων, οι οποίοι επιθυμούν άμεσα να προχωρήσουν σε σύναψη του οριστικού τους συμβολαίου, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν άμεσα τα οφειλόμενα προς τον συνεταιρισμό για να λάβουν την σχετική βεβαίωση, τους ενημερώνουμε, ότι οι πληρωμές προς τον συνεταιρισμό θα μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (την οποία θα μπορούν εν συνεχεία να αποπληρώνουν εντός 12 μηνών). Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης εξόφλησης που πρέπει να προσαρτηθεί στο συμβόλαιό σας. Ήδη από τα τέλη Μαρτίου 2016 έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί τερματικό (POS) στο γραφείο του Συν/σμού και μπορούν να προσέλθουν άμεσα όσοι επιθυμούν αποπληρωμή των οφειλών τους μέσω πιστωτικής κάρτας ή και χρεωστικής (για τη χρήση πιστωτικής παρέχεται η δυνατότητα άτοκων δόσεων).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4

 Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται 3% επί της τιμής ζώνης στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο του συνεταίρου σε συνάρτηση με το εμβαδόν αυτού. Το Δ.Σ. μετά την μείωση των αντικειμενικών αξιών, θα προσπαθήσει για δεύτερη φορά να  προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να μειωθούν και οι ισχύουσες συγκριτικές αξίες στην Ν. Καβαλιανή.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5 

Καλούμε, για άλλη μια φορά όλους τους συνεταίρους να μας δηλώσουν το email τους για να επικοινωνούμε άμεσα και ανέξοδα μαζί τους. Μέχρι στιγμής μας ενημέρωσαν μόνο 95 περίπου Συν/ροι από το σύνολο των 606.