Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η διευκόλυνση των μελών του Συνεταιρισμού ώστε να ενημερώνονται για όσα θέματα τους απασχολούν και να λαμβάνουν άμεσα ότι χρήσιμη πληροφορία τα αφορά.

 

Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των μελών του Συν/σμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου μελών, η οποία είναι σε εξέλιξη, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο και να το στείλετε στο e-mail kavalianinisos@gmail.com  ή στο fax 210.3244459

 

Στοιχεία επικοινωνίας μέλους (αρχείο .doc)

Στοιχεία επικοινωνίας μέλους (αρχείο.pdf)