Αρ.πρωτ.:3744                                                                                      Αθήνα, 21/07/2017

 

Αξιότιμοι Συνεταίροι,

 
Το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.  σας προσκαλεί 
 
σε εκτέλεση της από 19/06/2017 απόφασης Γ.Σ. 
 
να προσέλθετε στο γραφείο του Συν/μού μέχρι την 15η Σεπετεμβρίου 2017
 
 
(ημέρες και ώρες προσέλευσης έως 03/08/17 και από 01/09/17 έως 15/09/17:
Δευτέρα -Τρίτη - Πέμπτη & Παρασκευή 9:00 - 14:00 μ.μ. , 
και τις Τετάρτες 9:00 -  18:00 μ.μ.  )
 
για να διακανονίσετε τις τυχόν οφειλές σας (μέχρι και 31/12/2016) 
 
με τους κάτωθι όρους όπως εγκρίθηκαν στη Γ.Σ. της 19/06/2017.
 
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν διακανονισμούς που θα πραγματοποιηθούν 
μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
 
 
ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:
 

Διακανονισμός Οφειλομένων   μέχρι 31.12.2016

 

Α. Περίοδος διακανονισμού   μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2017

 

-       Για άμεση εξόφληση οφειλών γίνεται σταδιακή μείωση του οφειλομένου ποσού, που ξεκινάει  

με ποσοστό  15%.   

Συγκεκριμένα για ποσό από 0,00 € έως 2.500,00 €, μείωση κατά 15%, 

 για ποσό από 2.501,00 € έως 5.000,00 €, μείωση κατά 10%,

 για  ποσό από 5.001,00 € και άνω μείωση  κατά 5%.

 

             -        Για διακανονισμό της οφειλής σε δόσεις, εφ’ όσον η  οφειλή είναι άνω των 300,00 € :

 

προκαταβολή ποσοστού 10% (κατ’ ελάχιστον 112,00 €) ως  1η δόση,  

πληρωμή του υπολοίπου σε ισόποσες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€) που μπορεί να φθάσουν τις 24 εφ’ όσον η οφειλή είναι μέχρι 4.000,00 € 

και επιπλέον άλλες 12  δόσεις για το υπερβάλλον ποσό, εφ’ όσον η οφειλή υπερβαίνει τα 4.000,00 €.

-       Ένταξη παλαιών διακανονισμών που απωλέσθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, με μοναδικό όρο την  προκαταβολή του 20% του οφειλομένου ποσού, με την 1η δόση.

 

Β. Περίοδος διακανονισμού  από  16 Σεπτεμβρίου 2017  και μετά

 

-        Μετά την 16-09-2017, οι οφειλές θα  επιβαρύνονται με τον έννομο  τόκο, οι διακανονισμοί θα είναι αυστηρότεροι (προκαταβολή τουλάχιστον 15%, δόσεις έντοκες μέχρι 12, νομικές διαδικασίες κατά οφειλετών, εφ’ όσον δεν ανταποκριθούν κλπ).

 

Για  Συνεταίρους Μεριδιούχους

 

Α. Περίοδος διακανονισμού   μέχρι  15  Σεπτεμβρίου 2017

 

-       Για άμεση εξόφληση γίνεται σταδιακή μείωση του οφειλομένου ποσού, που ξεκινάει με ποσοστό  15%. 

Συγκεκριμένα για το ποσό από 0,00 € έως 2.500,00 €  μείωση κατά 15%, 

για το ποσό από 2.501,00 € έως 5.000,00 € μείωση κατά 10%

για το ποσό από 5.001,00 € και άνω   μείωση κατά 5%.

 

-       Για διακανονισμό της οφειλής σε δόσεις, εφ’ όσον η οφειλή είναι άνω των 300,00 €, 

προκαταβολή ποσοστού 10% (κατ’ ελάχιστον 112,00 €) ως 1η δόση  

και πληρωμή του υπολοίπου σε ισόποσες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 100,00 €) που μπορεί να φθάσουν τις 24, εφ’ όσον η οφειλή είναι μέχρι 4000 €   

και επιπλέον άλλες 12  δόσεις  για το υπερβάλλον ποσό, εφ’ όσον η οφειλή υπερβαίνει τα 4.000,00 €.

 -        Ένταξη παλαιών διακανονισμών που απωλέσθηκαν για οποιοδήποτε λόγο,  με  μοναδικό όρο την  προκαταβολή του 20% του οφειλομένου ποσού,  μαζί με την 1η δόση.

 

 Β. Περίοδος διακανονισμού  από  16 Σεπτεμβρίου 2017  και μετά

 

-     Μετά την 16-09-2017, οι οφειλές θα  επιβαρύνονται με τον έννομο  τόκο,  οι διακανονισμοί θα είναι αυστηρότεροι (προκαταβολή τουλάχιστον 20%, δόσεις έντοκες μέχρι 12, νομικές διαδικασίες κατά οφειλετών, εφ’ όσον δεν ανταποκριθούν, κλπ).

 

 

-       Προϋπόθεση  για την λειτουργία  των  ευνοϊκών ρυθμίσεων είναι :                                                                              

 α) η πιστή τήρηση του διακανονισμού, ο οποίος ακυρώνεται αν υπάρξει παράληψη καταβολής  δύο  δόσεων, για δύο συνεχόμενους μήνες κατά την περίοδο του διακανονισμού  και                                                                         

 β) η  καταβολή κάθε νέας εισφοράς που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, από την 1.1.2017 και μετά,  θα γίνεται  εντός  έξη  μηνών  από της εγκρίσεως  της.

 

 

 εκ της Διοικήσεως