Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ.  ΣΥΝ. Π.Ε.

Παραθεριστικός & Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός των Υπαλλήλων της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, Συν.Π.Ε.


 

Σκοπός του Συνεταιρισμού

 


07.06.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 4 ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 


 22.05.18

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΑΟΣΥΕΤ ΣΥ.Π.Ε.  


 23.02.18.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.1/2018 


22.11.17

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΑΟΣΥΕΤ ΣΥ.Π.Ε.


 14.11.17

 Ενημέρωση για παράταση προθεσμίας Διακανονισμών έως 29.12.17 


 16.10.17

Ενημέρωση για νέα παράταση προθεσμίας Διακανονισμού οφειλών 


 21.09.,17

Ενημέρωση για παράταση προθεσμίας Διακανονισμού οφειλών 


 21.07.17

Πρόσκληση για Διακανονισμό οφειλών δυνάμει της απόφασης Γ.Σ. της 19/06/17  


  Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 5606/15-05-17 απαντητικής επιστολής του Υπ. Οικονομικών περί αρμοδιοτήτων του Ε.Σ. προς αποφυγή περαιτέρω άσκοπης αλληλογραφίας 


31/05/2017

3721 2ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 


  13/03/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.


  08/03/17

 3690_1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Αρ.πρωτ.:3744                                                                                      Αθήνα, 21/07/2017

 

Αξιότιμοι Συνεταίροι,

 
Το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.  σας προσκαλεί 
 
σε εκτέλεση της από 19/06/2017 απόφασης Γ.Σ. 
 
να προσέλθετε στο γραφείο του Συν/μού μέχρι την 15η Σεπετεμβρίου 2017
 
 
(ημέρες και ώρες προσέλευσης έως 03/08/17 και από 01/09/17 έως 15/09/17:
Δευτέρα -Τρίτη - Πέμπτη & Παρασκευή 9:00 - 14:00 μ.μ. , 
και τις Τετάρτες 9:00 -  18:00 μ.μ.  )
 
για να διακανονίσετε τις τυχόν οφειλές σας (μέχρι και 31/12/2016) 
 
με τους κάτωθι όρους όπως εγκρίθηκαν στη Γ.Σ. της 19/06/2017.
 
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν διακανονισμούς που θα πραγματοποιηθούν 
μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
 
 
ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:
 

Διακανονισμός Οφειλομένων   μέχρι 31.12.2016

 

Α. Περίοδος διακανονισμού   μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2017

 

-       Για άμεση εξόφληση οφειλών γίνεται σταδιακή μείωση του οφειλομένου ποσού, που ξεκινάει  

με ποσοστό  15%.   

Συγκεκριμένα για ποσό από 0,00 € έως 2.500,00 €, μείωση κατά 15%, 

 για ποσό από 2.501,00 € έως 5.000,00 €, μείωση κατά 10%,

 για  ποσό από 5.001,00 € και άνω μείωση  κατά 5%.

 

             -        Για διακανονισμό της οφειλής σε δόσεις, εφ’ όσον η  οφειλή είναι άνω των 300,00 € :

 

προκαταβολή ποσοστού 10% (κατ’ ελάχιστον 112,00 €) ως  1η δόση,  

πληρωμή του υπολοίπου σε ισόποσες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€) που μπορεί να φθάσουν τις 24 εφ’ όσον η οφειλή είναι μέχρι 4.000,00 € 

και επιπλέον άλλες 12  δόσεις για το υπερβάλλον ποσό, εφ’ όσον η οφειλή υπερβαίνει τα 4.000,00 €.

-       Ένταξη παλαιών διακανονισμών που απωλέσθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, με μοναδικό όρο την  προκαταβολή του 20% του οφειλομένου ποσού, με την 1η δόση.

 

Β. Περίοδος διακανονισμού  από  16 Σεπτεμβρίου 2017  και μετά

 

-        Μετά την 16-09-2017, οι οφειλές θα  επιβαρύνονται με τον έννομο  τόκο, οι διακανονισμοί θα είναι αυστηρότεροι (προκαταβολή τουλάχιστον 15%, δόσεις έντοκες μέχρι 12, νομικές διαδικασίες κατά οφειλετών, εφ’ όσον δεν ανταποκριθούν κλπ).

 

Για  Συνεταίρους Μεριδιούχους

 

Α. Περίοδος διακανονισμού   μέχρι  15  Σεπτεμβρίου 2017

 

-       Για άμεση εξόφληση γίνεται σταδιακή μείωση του οφειλομένου ποσού, που ξεκινάει με ποσοστό  15%. 

Συγκεκριμένα για το ποσό από 0,00 € έως 2.500,00 €  μείωση κατά 15%, 

για το ποσό από 2.501,00 € έως 5.000,00 € μείωση κατά 10%

για το ποσό από 5.001,00 € και άνω   μείωση κατά 5%.

 

-       Για διακανονισμό της οφειλής σε δόσεις, εφ’ όσον η οφειλή είναι άνω των 300,00 €, 

προκαταβολή ποσοστού 10% (κατ’ ελάχιστον 112,00 €) ως 1η δόση  

και πληρωμή του υπολοίπου σε ισόποσες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 100,00 €) που μπορεί να φθάσουν τις 24, εφ’ όσον η οφειλή είναι μέχρι 4000 €   

και επιπλέον άλλες 12  δόσεις  για το υπερβάλλον ποσό, εφ’ όσον η οφειλή υπερβαίνει τα 4.000,00 €.

 -        Ένταξη παλαιών διακανονισμών που απωλέσθηκαν για οποιοδήποτε λόγο,  με  μοναδικό όρο την  προκαταβολή του 20% του οφειλομένου ποσού,  μαζί με την 1η δόση.

 

 Β. Περίοδος διακανονισμού  από  16 Σεπτεμβρίου 2017  και μετά

 

-     Μετά την 16-09-2017, οι οφειλές θα  επιβαρύνονται με τον έννομο  τόκο,  οι διακανονισμοί θα είναι αυστηρότεροι (προκαταβολή τουλάχιστον 20%, δόσεις έντοκες μέχρι 12, νομικές διαδικασίες κατά οφειλετών, εφ’ όσον δεν ανταποκριθούν, κλπ).

 

 

-       Προϋπόθεση  για την λειτουργία  των  ευνοϊκών ρυθμίσεων είναι :                                                                              

 α) η πιστή τήρηση του διακανονισμού, ο οποίος ακυρώνεται αν υπάρξει παράληψη καταβολής  δύο  δόσεων, για δύο συνεχόμενους μήνες κατά την περίοδο του διακανονισμού  και                                                                         

 β) η  καταβολή κάθε νέας εισφοράς που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, από την 1.1.2017 και μετά,  θα γίνεται  εντός  έξη  μηνών  από της εγκρίσεως  της.

 

 

 εκ της Διοικήσεως