Αρ.πρωτ.:3789                                                                                         Αθήνα 14/11/17
 
Αξιότιμοι Συνεταίροι,
 
Το Δ.Σ. του Π.ΑΟ.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε. 
 
θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει όσους Συνεταίρους τακτοποίησαν τις οφειλές τους κάνοντας χρήση της αποφάσεως της Γ.Σ. της 19ης Ιουνίου 2017, συντρέχοντες έτσι στην ομαλή λειτουργία του Συνεταιρισμού.
 
και καθώς είναι έκδηλο το ενδιαφέρον και πολλών ακόμη Συνεταίρων να τακτοποιήσουν τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες τους προς το Συνεταιρισμό
 
αποφάσισε  
 
την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για ένταξη στον ευνοϊκό διακανονισμό
 
που αποφασίστηκε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της 19/06/2017
 
για όλους τους Συνεταίρους μέχρι και την Παρασκευή 29/12/17 
 
 
Κατόπιν τούτου, 
 
το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.  σας καλεί
 
 
να προσέλθετε στο γραφείο του Συν/μού μέχρι
 
την Παρασκευή 29η Δεκεμβρίου 2017
 
για να διακανονίσετε τις τυχόν οφειλές σας (μέχρι και 31/12/2016)
 
ημέρες και ώρες προσέλευσης :
 
Δευτέρα  έως  Παρασκευή 9:00 - 14:00 μ.μ. 
 
 
Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε την εκπνοή της προθεσμίας την 19η Δεκεμβρίου 2017 για την καταβολή της φετινής ετήσιας Συνδρομής 117€ λόγω της εξάμηνης προθεσμίας από την έγκριση του προϋπολογισμού 2017.
 
Με εκτίμηση
 
εκ της Διοικήσεως