Αρ.πρωτ.:3771                                                                                      Αθήνα, 21/09/2017

 

 

«Ενημέρωση για παράταση προθεσμίας Διακανονισμού οφειλών»

 

 Αξιότιμοι Συνεταίροι,

 

Κατόπιν και αιτήματος πολλών εκ των ενδιαφερόμενων Συνεταίρων για ένταξη στον ευνοϊκό διακανονισμό που αποφασίστηκε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της 19/06/2017

το Δ.Σ. αποφάσισε

 

την παράταση της προθεσμίας μέχρι την Δευτέρα 16/10/2017

 

ώστε να μπορέσουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους και όσοι Συνεταίροι απουσίαζαν ή δεν μπόρεσαν να προσέλθουν λόγω σοβαρού κωλύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα γραφεία του 

Συν/μου παρέμειναν κλειστά κατά τον Αύγουστο.

 

Κατόπιν τούτου, 

 

το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.  σας καλεί

 

να προσέλθετε στο γραφείο του Συν/μού  μέχρι  την Δευτέρα 16η Οκτωβρίου 2017 για να διακανονίσετε τις τυχόν οφειλές σας (μέχρι και 31/12/2016) 

 ημέρες και ώρες προσέλευσης :

Δευτέρα  έως  Παρασκευή 9:00 - 14:00 μ.μ. , 

 

Για όσους Συν/ρους επιθυμούν να προσέλθουν απογευματινή ώρα θα ορίζεται ημέρα και ώρα προσέλευσης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  με τη γραμματεία του Συν/μού.

 

εκ της Διοικήσεως