Αρ.πρωτ.:3776                                                                                         Αθήνα 16/10/17

 Αξιότιμοι Συνεταίροι,

 
Το Δ.Σ. του Π.ΑΟ.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε. 
 
λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία και πολλών ακόμη Συνεταίρων οι οποίοι δήλωσαν ενδιαφέρον για ένταξη στον ευνοϊκό διακανονισμό που αποφασίστηκε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της 19/06/2017 και οι οποίοι αιτήθηκαν την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
 
αποφάσισε συναισθανόμενο και την ευρύτερη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των πολιτών 
 
την παράταση της προθεσμίας 
 
για όλους τους κατοίκους Ελλάδος  μέχρι την Τρίτη 31/10/2017 
 
και για τους κατοίκους Εξωτερικού ημεδαπούς και μη, την παράταση 
 
μέχρι και την Τετάρτη 15/11/2017.
 
 
Κατόπιν τούτου, 
 
το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.  σας καλεί
 
να προσέλθετε στο γραφείο του Συν/μού μέχρι 
 
την Τρίτη 31η Οκτωβρίου 2017
 
για να διακανονίσετε τις τυχόν οφειλές σας (μέχρι και 31/12/2016) 
 
επιπλέον 
 
καλεί όλους τους κατοίκους Εξωτερικού έως την Τετάρτη 15η Νοεμβρίου 2017
 
να διακανονίσουν τις οφειλές τους  επικοινωνώντας με τη γραμματεία.
 
 
ημέρες και ώρες προσέλευσης :
 
Δευτέρα  έως  Παρασκευή 9:00 - 14:00 μ.μ. , 
 
για όσους Συν/ρους επιθυμούν να προσέλθουν απογευματινή ώρα θα ορίζεται ημέρα και ώρα προσέλευσης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  με τη γραμματεία του Συν/μού.
 
 
Με εκτίμηση
 
εκ της Διοικήσεως